Kontinuerlig brand- og kampagnetracking

I samarbejde med YouGov tilbyder Retriever en kontinuerlig brand- og kampagnetracking der kan skabe den nødvendige sammenhæng i jeres kommunikationsarbejde.


 

Selve undersøgelsen

Undersøgelsen gennemføres online i YouGovs panel, hvor målgruppen udgøres af personer i alderen 18+ som er bosiddende i Danmark. Respondenterne vil blive præsenteret for et kort spørgeskema med fokus på at definere kendskabsgrad til jeres brand samt kampagneerindring.

Der gennemføres 200 interviews per uge med et repræsentativt udsnit af personer i målgruppen. Data vejes på månedsbasis i henhold til målgruppens idealfordeling på køn, alder og geografi.

Yougov_DK_2

Formål

Formålet med undersøgelsen er at give svar på, hvordan jeres brand eller kampagner genkendes og opfattes i befolkningen. Ved at udarbejde en kontinuerlig undersøgelse af jeres brand og kampagner, vil I kunne planlægge samt evaluere jeres kommunikationsstrategi på et strategisk niveau.

 

Brand_landing_DK

Kombiner undersøgelsen med jeres medieanalyse

Vi anbefaler at kombinere denne undersøgelse med analyse af jeres omtale i redaktionelle eller på sociale medier. På den måde kan I undersøge, hvordan jeres tilstedeværelse i medierne er med til at påvirke den opfattelse, der er af jeres brand. I vil også kunne måle hvordan en kampagne opfattes i befolkningen, og dermed kombinere disse findings ud fra hvordan den bliver fremlagt i medierne.

Brand_landing_DK_2

Det praktiske

Undersøgelsen vil være tilgængelig enten hvert halve eller hele år i Retriever Insights. Her vil undersøgelsen være visualiseret med grafer der giver svar på, hvor godt målgruppen kender jeres brand/kampagne og hvad de synes om brandet/kampagnen. Undersøgelsen vil også være kombineret med den medieanalyse, I allerede har hos Retriever. På den måde vil analysen give jer den nødvendige indsigt til at kunne planlægge jeres kommunikation i redaktionelle eller på sociale medier.

Kampagne_landing_DK

Ønsker du at høre mere?