Osoita viestintänne vaikutukset media-analyysillä

Viestinnän johtaminen vaatii mittaamista ja arviointia. Medianäkyvyyden vuosianalyysillä voit arvioida ja havainnollistaa tänä vuonna saamanne julkisuuden laatua sekä toteuttamienne viestintätoimenpiteiden vaikutuksia.  Tarjoamme laadullisista media-analyyseistä nyt -10% edun!

Toteutamme media-analyysejä sekä toimituksellisesta että sosiaalisesta mediasta. Mittarit räätälöidään aina tavoitteidenne ja tarpeidenne perusteella 

 

analysis_wide_companyimages


Esimerkki 1: Analyysi omista maininnoista toimituksellisessa mediassa 


Tämä analyysi tarjoaa yleiskatsauksen vuoden 2023 mediajulkisuudesta määrällisen analyysin keinoin. Analyysi kattaa oman yrityksen, organisaation tai brändin maininnat niin printissä, verkossa kuin radio- ja TV-lähetyksissä Retrieverin kattavan lähdekannan mukaan – myös maksumuurien takaa. 

Analyysi kattaa seuraavat mittarit:

 • Mainintojen kokonaismäärä ja niiden jakaantuminen kuukausi- tai viikkotasolla 
 • Julkisuuden potentiaalinen tavoittavuus 
 • Mediat mainintojen määrän mukaan 
 • Julkisuuden jakaantuminen eri mediatyypeissä 
 • Esimerkkejä julkisuudesta 

 

Mikäli olet ollut someseuranta-asiakkaamme vuonna 2023, voimme sisällyttää analyysiin myös seuraavat tiedot:

 • Paljonko näkyvyyttä on ollut sosiaalisessa mediassa?
 • Miten näkyvyys jakautui eri kanaviin?
 • Mitä hashtageja organisaationne yhteydessä käytetään eniten?
 • Esimerkkejä reagoiduimmista postauksista

Tämän esimerkkianalyysin hinta: 1950 e + alv.

 


 

Esimerkki 2: Benchmark-analyysi kattaen oman julkisuutenne ja valitut kilpailijat/verrokkiorganisaatiot (maks. 3)


Benchmark-analyysi kattaa oman julkisuutenne analyysin lähes samoilla mittareilla kuin esimerkissä yksi, näiden ohella analysoidaan myös julkisuuden sävyä. Lisäksi tarjoamme sinulle vertailun kilpailijoihinne tai valittuihin verrokkiorganisaatioihin.

 

Benchmark-analyysi kattaa oman julkisuutenne analyysin samoilla mittareilla kuin esimerkissä yksi. Näiden ohella analysoidaan myös julkisuuden sävyä. Lisäksi tarjoamme sinulle vertailun kilpailijoihinne tai valittuihin verrokkiorganisaatioihin. 

 

Saatte vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

 • Millainen on ollut julkisuutenne tavoittavuus kilpailijoihinne verrattuna?  
 • Missä medioissa olette olleet esillä? Ovatko kilpailijat saaneet näkyvyyttä samoissa medioissa?
 • Onko julkisuus ollut myönteistä vai kielteistä teille entä kilpailijoillenne?
 • Paljonko nimetyt edustajat ovat olleet esillä mediassa?
 • Mitkä aiheet aiheuttivat teille ja kilpailijoille julkisuuspiikkejä? 

 

Analyysi kattaa korkeintaan kolme valittua kilpailijaa/verrokkiorganisaatiota ja yhteensä 20 määriteltyä spokespersonia.

 

Tämän esimerkkianalyysin hinta: 2550 e + alv.

 


 

Räätälöi oma analyysisi  


Media-analyysiä voidaan syventää myös teille räätälöidyillä laadullisilla mittareilla, kuten: 

 • Välittyykö mediassa toivomanne mielikuva organisaatiostanne? 
 • Onko sävy organisaatiotanne kohtaan toivottu vai saatteko kritiikkiä? 
 • Liittyykö julkisuutenne tavoittelemiinne aiheisiin? 
 • Kuka määrittelee puheenaiheen ja miten vahvasti pääsette itse esiin? 
 • Ovatko edustajanne päässeet ääneen jutuissa? 
 • Onko julkisuudessa tartuttu pääviesteihinne? 

 

Analyysiin voidaan sisällyttää myös tarkempaa vertailua verrokkiorganisaatiohin tai tutkia tarkemmin toimialallanne tai tietyssä teemassa tapahtunutta uutisointia. 

 

Analyysin lopulliseen hinnoitteluun vaikuttaa muun muassa analysoitavan julkisuuden laajuus, valittujen analyysikohteiden määrä (esim. kilpailijat) sekä valittavat mittarit. 

 

Kun otat yhteyttä 15.11. mennessä, tarjoamme sinulle -10 % alennuksen räätälöityjen vuosianalyysien hinnasta.

 

Jätä yhteydenottopyyntö, ja kerromme lisää!