Företagsvärdering

Har du behov av att värdera företag – kanske ditt eget? Hos Retriever finns möjligheten att själv värdera det eller de företag som du har ett intresse av.

business-analytics-1_770x440
 
Funktionen värdeutlåtande är en tilläggstjänst som alla användare av Retriever Business kan addera till sitt tjänsteutbud.
 

Varför ska du göra en företagsvärdering?

Det första du ska göra om du funderar på att sälja ditt företag är att skaffa dig en realistisk bild av verksamhetens värde. Eftersom många företagare ser på den egna verksamheten som sitt livsverk är det lätt hänt att förväntningarna på företagsvärderingen och det ekonomiska värdet skenar iväg. Så vad är då ett rimligt pris? För att få reda på det ska du låta göra en oberoende värdering av företaget.


Vad är mitt företag värt?

Frågan har du förmodligen ställt dig mer än en gång. Det lätta svaret är vad köparen är beredd att betala, men verkligheten är naturligtvis mer komplex än så. De här aspekterna ska du väga in när du gör en ungefärlig värdering av ditt företag:

  1. Börja med att utgå från företagets vinst. Se därefter till att justera värdet. Ofta behöver vinsten hos mindre företag justeras eftersom bokslutet inte alltid stämmer med hur företaget verkligen mår. Att återinvestera pengar i verksamheten eller göra stora pensionsavsättningar påverkar om vinsten ska justeras upp eller ner. Titta närmare på vad som gäller ditt företag. 
    Exempel: En VVS-firma med fem anställda ska säljas. Ägaren har betalat ut höga pensionsförsäkringar och har en ny exklusiv firmabil. Det är exempel på kostnader som är rimliga att räkna bort för att höja vinsten och därmed värdet.

     

  2. När du gjort det ska du räkna ut en genomsnittlig årsavkastning. Det gör du genom att ta minst tre års bokslut och dividera dem med antal år.

  3. Väg slutligen in risktagandet. Riskerna som kommer med att ta över ett företag påverkar också värdet. Ju högre risk desto snabbare vill köparen att pengarna ska trilla in. Mindre rörelser med små startkostnader är generellt sett mer känsliga för konkurrenssituationer. En plåtslagare som har en maskinpark eller en egen fastighet har i stället en lägre riskpremie. Det innebär att det inte är lika brådskande för köparen att få igen sina pengar.

Hur fungerar Retrievers värdeutlåtande?

Som kund till Retriever Business har du tillgång till vår databas där samtliga Sveriges bolag finns tillgängliga.

Under rapporter på företagskortet väljer du funktionen värdeutlåtande. Du får då ett förslag på värdering, men ges även möjligheten att justera nyckeltalen som ligger till grund. Modellen för värderingar har Retriever utvecklat tillsammans med experter inom området.

När du har ett resultat klickar du på skapa rapport och värdeutlåtandet genereras i ett PDF dokument. 

Du kan som kund ta fram ett obegränsat antal värdeutlåtanden vilket är väldigt bra ex om du vill göra en konkurrensanalys alternativt gör research vid förvärv.